4
November
2005

Tekijänoikeus vuonna 2020 – osa 1 23:28 on Friday

Kaapelitehtaalla viime maanantaina 31.10. käydyssä “Tekijänoikeus vuonna 2020″ -keskustelussa Ilkka Tuomi esitti seuraavat kuusi mahdollista tulevaisuuden skenaariota (lihavoidut tekstit ovat Ilkka Tuomen teesit muistiinpanojeni mukaan muotoiltuna, muu teksti on omia kommenttejani):

  1. Suomen verotulot vähenevät 200 miljoonaa eurolla kun esimerkiksi levy-yhtiöt siirtävät toimintonsa halvemman arvonlisäverokannan maihin. Suomen luovuuden kansantaloudellisesta merkityksestä ja luovasta taloudesta vauhkotaan niin eduskunnassa kuin ministeritasolla. Yhä enenevässä määrin luovan työn lopputulos on aineetonta eli immateriaalista. Aineettomia hyödykkeitä voi kuitenkin EU:n sisällä myydä yhtä helposti Kyprokselta 15% arvonlisäverolla kuin Suomesta 22% alv:llä. Tuomen visiossa yritykset hyödyntäisivät EU:n sisäisiä “veroparatiiseja” rekisteröimällä toiminnan Suomen verokantaa halvempiin maihin.

  2. Lakien valmistelusta tulee lainvastaista toimintaa. Koska EU:n virkamies ei ennen web-linkin klikkausta voi tietää mitä tai kenen omistamaa materiaalia linkin takaa löytyy, tulee webin käyttö kielletyksi EU:ssa. Lain valmisteleminen ilman netissä olevia palveluita on käytännössä mahdotonta, joten lain valmistelu lakia rikkomatta on mahdotonta. Jotakin tämän suuntaista ohjeistusta on EU virkamiehille jo kuulemma annettu, väitti Tuomi. Muistikuvani ovat hatarat tämän kohdan osalta, joten siirrän vastuun lukijalle…

  3. Muistiinpanoissani lukee “tekijänoikeudet siirtyvät yrityksille“. Ei mitään muistikuvaa mistä tässä oli kyse, mutta jos sisältöä julkaisevien yritysten kiinnostus tekijänoikeuslain vahvistamiseen antaa mitään osviittaa, skenaario voi hyvinkin käydä toteen.

  4. Innovaatio vähenee. Uudet innovaatiot rakentuvat vanhojen varaan, joten luova talous on kumuloituvaa. Kumuloitumisen mahdollistamiseksi tekijänoikeudella suojatun materiaaliin käytön tulisi olla riittävän vapaata. Sivusin aihetta aiemmin kirjoittaessani tekijänoikeuden mahdollistamasta opportunismista.

  5. Internetin kehitystä on ajanut laiton käyttö. Tämä ei tietenkään sinänsä ole mikään ennuste, vaan katse sojottaa peräpeiliin. Ajatuksena lienee kuitenkin ollut visio laeista, jotka laitonta käyttöä rajoittaessaan rajoittavat myös teknistä kehitystä. Myös paneelikeskusteluun osallistunut Niklas Bruun pohti teknologiaa hallitsevien ja teknologian käyttöä säätävien lakien vaaroja.

  6. Tekijänoikeus pitää arvioida uudestaan osana laajempaa immateriaali­oikeutta. Mitä tuohon nyt sanoisi. Bruun kysyi omassa alustuksessaan suojataanko tekijänoikeuslailla investointeja vai tekijyyttä eli luovaa panosta.


Olen aiemmin kirjoittanut Cable Factory Talks -tilaisuutta koskien tekijänoikeuksien monimutkaisuudesta ja opetusministeriön listaamista tekijänoikeuden haasteista 2000-luvulla. Tilaisuudesta on kirjoittanut myös DigiTodayn tekijänoikeus-blogi.

Comments are closed.